Zapojené školy

Od školského roku 2017/2018  budú v prvej fáze projektu zapojené nasledovné školy:

ZŠ Karpatská
ZŠ Martinská
ZŠ Námestie mladosti
ZŠ s MŠ Školská
ZŠ s MŠ Ulica sv. Gorazda
ZŠ Jarná
ZŠ Gaštanová
ZŠ Limbová
ZŠ Slovenských dobrovoľníkov
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa
Gymnázium Varšavská
Gymnázium Hlinská
Gymnázium Viliama Paulinyho – Tótha

Zoznam škôl je priebežne dopĺňaný.

Vaša škola nie je v zozname? Pridajte sa.