Čo je eduScrum?

tretieduScrum je inovatívna vyučovacia metóda, ktorá pochádza z Holandska. Vymysleli ju učitelia fyziky a chémie. Táto metóda v sebe integruje všetky atribúty moderného vzdelávania, ktoré menia tradičné roly učiteľa a žiaka v triede.

Učiteľ sa mení na kouča, ktorý študentom zadáva témy a nehovorí, ako ich majú riešiť. Žiaci sú rozdelení do tímov a pracujú na úlohách, pri ktorých sú nútení spolupracovať. Na záver výsledky svojho snaženia prezentujú a obhajujú pred učiteľom a spolužiakmi. Študenti sú sami zodpovední za svoje vzdelávanie.

Metóda sa zameriava na zlepšenie soft-skills študentov: komunikácia v tíme, kooperácia, kreativita, kritické myslenie. eduScrum je ucelený vzdelávací systém, ktorým možno komplexne pokryť celý školský rok, nie len jednu vyučovaciu hodinu.

Dôležité je, že metóda je odvodená z praxe. Scrum alebo tiež Agile sa momentálne používa pri vývoji software snáď vo všetkých firmách. Teda nejde o umelo vytvorenú vyučovaciu metódu, ale jej tvorcovia sa inšpirovali praxou.

Ako vyzerá zavednie eduScrum v praxi? Prečítajte si reportáž o doterajšom priebehu výučby pomocou tejto metódy TU.

eduScrum bol prvý krát aplikovaný v Prešove na SPŠE v roku 2014 a momentálne je metóda nasadená už na 4 školách:
– SPŠE v Prešove
– SPŠE v Košiciach
– Súkromne gymnázium FUTURUM v Košiciach
– Technická Univerzita – Fakulta Elektrotechniky a Informatiky v Košiciach

Implementáciu metódy eduScrum pre projekt Žilinská malá školská reforma vedie Ing. Ján Majoroš .

Ing. Ján Majoroš šestnásť rokov pracuje v oblasti softvérového vývoja, pričom väčšinu kariéry sa venuje vývoju medicínskych produktov. Vyštudoval Fakultu elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Začínal ako softvérový inžinier v Siemens PSE. Niekoľko rokov  strávil v Siemens TechLab v Californii, USA a na ústredí Siemensu v Erlangene, Nemecko.  V súčasnosti pôsobí ako vedúci vývojárskeho tímu v Siemens Healthcare v Košiciach. Od roku 2008 je certifikovaným SCRUM majstrom.

eduScrum očami študenta Dávida Ondruša:

So systémom výučby eduScrum mám skúsenosti už 2 roky. Keď nám ho zaviedli ako inováciu, ktorá ešte nie je takmer nikde inde (čo znamenalo, že sme o tom ešte nepočuli) pochopiteľne sme boli všetci skeptickí, ako bude niečo také nové a revolučné fungovať. Väčšina ľudí to odsúdila už len kvôli tomu, že to bolo nové.

Tento systém totižto núti študentov sa priamo zapájať do výučby. Už to nie je len o vypočutí si prednášky, spoznámkovaní témy a odskúšaní. Ak sa chcem niečo dozvedieť, musím si o tom vyhľadať informácie sám, tému prebrať s mojou skupinou a zabezpečiť, aby jej každý člen porozumel. Takto si odovzdáme informácie o našich témach medzi sebou v rámci skupiny. Po čase sme prišli na to, že sa takto získané informácie uchovajú v pamäti oveľa dlhšie a pevnejšie, lebo neboli predložené ako fakt, ale vlastným úsilím som sa k nim musel sám dopracovať. Taktiež komunikácia v menšom kruhu ľudí je osobnejšia, kamarátskejšia a celkovo príjemnejšia. Na tom je to aj celé postavené – na komunikácii. Naučilo nás to lepšie prezentovať pred väčšou skupinou ľudí (čo je častý problém študentov), viac medzi sebou komunikovať, podať informácie, vysvetliť fakty, či len povedať a presadiť svoj názor. Je to aj vec, kvôli ktorej to v počiatkoch nefungovalo najlepšie. Na správne fungovanie je potrebné zapojenie celej skupiny a práve tým, že sa z tohto procesu odsunul učiteľ „mimo hlavného diania“ (neriadi rozdelenie práce a kontrolu jej plnenia) to niektorí využili na ľahké „zvezenie“ sa popri tých, ktorí mali aspoň nejaký záujem. Takto zo 4 člennej skupiny pracovala len polovica a trpela na tom celá skupina kvôli nekompletne spracovaným témam a obrovskému množstvu času, ktorý bolo potrebné obetovať ešte aj mimo školy.

Veľmi sa nám osvedčila aj zmena, ktorú sme zaviedli po 1 a pol roku. Zloženie skupín už je prenechané čisto na nás, študentoch. Učiteľ už viac nezasahuje ani do tohto. Takto môžeme konečne pracovať s ľuďmi, s ktorými sa rozhodneme sami a dohodneme sa medzi sebou. Tým sa vyselektujú tí, ktorí boli brzdení doteraz ostatnými, ktorí mali už dosť času sa začleniť a niečo pochytiť. V každej väčšej skupine ľudí sú pochopiteľne slabší a lepší, no nemá zmysel donekonečna niekoho nútiť na úkor ostatných.

Tento systém je celkovo viac náročný na čas keďže nám to učiteľ neuľahčuje predložením poznámok k téme, no dorovnáva to svojou efektivitou. Z výkladu som si odniesol len málokedy niečo užitočné, čo som si aj zapamätal dlhšie, ako do ďalšej hodiny. Tak som len strácal hodiny, ktoré mohli byť využité lepšie. Teraz sa to aspoň vráti efektivitou, že ak si viem dobre spravovať svoj čas (a mám nad ním spolu so skupinou plnú kontrolu), tak viem dosiahnuť to, že ten čas investovaný do toho nie je premárnený a za daň trochu väčšej investície sa mi vrátia omnoho trvácnejšie vedomosti, zručnosti a skúsenosti.

Je aj dobré vedieť, že systém, podľa ktorého študujem, sa dnes už uplatňuje takmer všade v praxi vo firmách a jeho používanie ma čaká aj po ukončení štúdia. Určite je veľké plus, že už budem mať v tejto oblasti nejaké skúsenosti a ľahšie sa začlením do kolektívu v práci a odpadne starosť zvykať si na úplne niečo iné, ako by som bol dovtedy zvyknutý.

Facebook stránka metódy eduScrum na Slovensku.
Blogy so skúsenosťami o zavádzaní metódy do praxe:
http://copko.blog.sme.sk/c/434120/eduscrum-alebo-ako-sa-musim-odnaucit-ucit.htmlhttp://copko.blog.sme.sk/c/441113/byt-ci-nebyt-v-eduscrume.html