Zapoj svoju školu

Tvoja škola nie je na zozname zapojených škôl a napriek tomu by si mal záujem o zavedenie inovatívnych prvkov do výučby? Napíš nám email na adresu info@harpuna.sk s požiadavkou na zapojenie tvojej školy do projektu.

Čo môže škola získať zapojením sa do projektu?

  • Prístup k vypracovaným žiadostiam pre aktuálne výzvy
  • Konzultácie od expertných skupín pre svojich učiteľov
  • Učebný materiál a software

Je Žilinská malá školská reforma len pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja?

Každá škola sa môže zapojiť bez ohľadu na zriaďovateľa alebo geografickú polohu. Školy mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja budú samostatne oslovené na spoluprácu, ale musia deklarovať záujem o zapojenie sa. Všetky školy sú vítané.