Pridaj sa k nám

Na Žilinskej malej školskej reforme pracuje väčší počet dobrovoľníkov v rôznych funkciách. Od administrátorov internetových stránok a systémov na podporu výučby, cez učiteľov a riaditeľov škôl až po expertov v pracovných skupinách, ktoré vypracovávajú projekty na zapojenie sa základných a stredných škôl do vhodných výziev za účelom zabezpečenia financovania na implementáciu zámerov.

Dobrovoľníctvo je tiež zábava :)
Dobrovoľníctvo je tiež zábava 🙂

Každý dobrovoľník prispieva svojou prácou v rámci rozsahu hodín, ktoré je ochotný projektu venovať podľa svojich dispozícií.

Ak máte záujem pridať sa k realizačnému týmu, môžte si vybrať s nasledovných tímov:

  • expertné skupiny predmetov
  • focus group
  • fundraising
  • organizácia eventov
  • PR
  • správa internetových stránok

 

Chcem sa zapojiť

 

 

FAQ pre záujemcov o zapojenie sa:

Pre koho je vhodná dobrovoľnícka pozícia?

Dobrovoľnícka pozícia je vhodná pre každého, kto má záujem venovať svoj čas a energiu zmysluplným spôsobom na inováciu vzdelávania v regionálnom školstve a prispieť tak k budovaniu kľúčových znalostí u žiakov, ktoré im pomôžu uplatniť sa na trhu práce na pozíciach s vysokou pridanou hodnotou a prispejú tak k rastu slovenskej ekonomiky.

Koľko času musí dobrovoľník venovať?

Každý venuje toľko času, koľko má záujem. Neexistuje minimálny počet hodín, ktoré je potrebné splniť aby sa mohol dobrovoľník zaradiť do niektorého z tímov.