Efektívnejšie metódy výučby

Zapojené školy budú implementovať metódy, ktoré zvýšia efektívnosť výučby

Nové kľúčové znalosti

Osnovy existujúcich predmetov budú rozšírené o nové kľúčové znalosti

Odborníci z praxe v školách

Metódy a znalosti budú implementovať odborníci z praxe spolu s učiteľmi

Súčasná generácia žiakov základných a stredných škôl bude podľa prognóz (The Economist, University of OxfordStephen Hawking, … ) čeliť odlišným výzvam ako terajšia.  Pracovné zameranie sa bude meniť rýchlejšie a ľudia sa budú musieť permanentne vzdelávať. Záujem bude o pracovníkov s vysokou mierou flexibility, kreativity a so schopnosťou rýchlo sa učiť.

Každým rokom nám na trhu práce pribúdajú pracovné pozície na ktoré nemáme kvalifikovaných uchádzačov. Naopak každým rokom máme viac a viac absolventov škôl, ktorí si nedokážu nájsť uplatnenie v odbore, ktorý vyštudovali.

Skutočnosť, ktorá nastala je „stará, no o to bolestivejšia rana“, ktorá sa sama žiaľ už nezahojí. Problém vidíme v tom, že už v skorom žiackom veku sa jednotliví žiaci začnú „báť“ technických predmetov alebo ich začnú nudiť a tým o ne stratia záujem.

Veľa mladých ľudí preto končí na školách, kde už počas štúdia často vedia, že sa len veľmi ťažko uplatnia na trhu práce. Preto potom absolventi týchto škôl končia ako pokladníci, či predajcovia v obchodných domoch. Štát tým vynaložil finančné prostriedky na ich štúdium veľmi neefektívne.

Potrebujeme teda začať aktívne pracovať a smerovať žiakov, študentov k lepšiemu výhľadu do ich budúcnosti, resp. lepšej príprave na dobre ohodnotené zamestnanie.

Práve popularizácia, inovatívnosť osnov jednotlivých predmetov, ich rozšírenie o zaujímavé informácie, či pomoc odborníkov z praxe môže zvýšiť záujem o technické predmety, smery.

Tento stav sa pokúsime meniť aj za cenu podľa hesla: „Silnejšieho nezbiješ, ale skúsiť to musíš!“

Ďalším z dôvodov reformy sú aj myšlienky popredných analytikov a výskumníkov, ktorí sa zhodujú, že ekonomiky v blízkej budúcnosti budú musieť vyriešiť najmä transformáciu do stavu, kde všetky rutinné pracovné miesta budú nahradené umelou inteligenciou a robotmi. Podľa štúdií sa automatizácia dotkne takmer všetkých sektorov od administratívy, až po všetky montážne pozície vrátane kontroly kvality. Aká je šanca, že Vaše pracovné miesto sa stane obeťou automatizácie? Odpoveď môže naznačiť táto internetová stránka.

Aby Slovensko dokázalo držať krok s meniacou sa globálnou ekonomikou, je potrebné zavádzať inovácie do vzdelávacích procesov v regionálnom aj vysokom školstve. Momentálne na trhu práce vládne paradoxná situácia – nezamestnanosť mladých prekračuje 30% a firmy napriek tomu nevedia nájsť dostatok kvalifikovaných pracovníkov. Pritom všetkým žiakom a rodičom sú dostupné analýzy a štatistiky o absolventoch jednotlivých odborov (alebo tu, tu…), z ktorých sa dá jednoznačne vyčítať, ktorí budú nezamestnaní a naopak, ktorí sa dokážu uplatniť hneď po ich absolvovaní.

Nezvratného vývoja sa netreba obávať. Treba sa pripraviť.

Malá školská reforma je zameraná na využitie súčasne dostupných spôsobov financovania školstva na zavedenie inovácií do vyučovacieho procesu.

Malá školská reforma na školy prináša:

  • Efektívnejšie metódy výučby
  • Rozšírenie predmetov o nové kľúčové znalosti
  • Zapája odborníkov z praxe do vyučovacieho procesu
  • Aktívni pedagógovia dostanú možnosť vyššieho finančného ohodnotenia

Projekt realizuje Občianske združenia HARPÚNA v spolupráci s mestom Žilina, BBSK, ŽSK, Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity, BIOMED Martin.